Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Yêu ghét

Yêu nhau cởi áo cho nhau, ghét nhau trợn mắt : "Áo đâu ? Mặc vào !!! "

• Xăng … có thể cạn, lốp … có thể mòn, nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi.

• Không biết dựa cột mà nghe,cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm.

• Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại.

• Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản, nản rồi vẫn còn than.

• Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng ngon -> châm ngôn chuẩn wa'

Không có nhận xét nào: