Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Cút, Cu, Đớp

Nhà nọ có 3 người con trai được đặt tên là Cút, Cu và Ðớp. Một hôm, ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ân cân, người bạn cũng vui lắm.

Ðến bữa än, người vợ bảo thằng út : - Dọn cơm cho bác , Ðớp !

Người bạn hơi phật lòng, ăn qua loa vài chén rôi đứng dây.

Người vợ bảo đứa thứ hai : - Múc nước cho bác rửa, Cu !

Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về.

Người vợ ngỡ người ra, không hiểu làm sao cả, bảo thàng con lớn : - Dắt xe cho bác. Cút ! Vui thui kô đc nghĩ bậy nha các bác.

Không có nhận xét nào: